Sunday Golf Comp Results

SUNDAY COMP RESULTS

Date: – 07/04/2019
Event: – OPEN MEDLEY STABLEFORD
 
      Handicap Score
2 Ball Team Winners: N/A        
         
 
    Handicap Score
Mens Nett Winner: GRAEME KUSCHERT   18 43PTS
Ladies Nett Winner: N/A
 
N.T.P. 7th: GRAEME KUSCERT Distance:  176CM
N.T.P. 15th: N/A Distance: 
Slope Men: 120  
Slope Ladies: 133  
Ball Comp: 35PTS(C/B)  
Total Players: 26