FRIDAY COMP RESULTS

                                                Friday Competition Results

 

Date: – 24-JUNE-2022
 
Event: – OPEN MEDLEY SINGLE STABLEFORD
  Handicap Score
Scratch Winner: N/A ## ##
Overall Nett Winner: GARY POSADAS 26 41PTS

(C/B)

Runner-up Nett Winner: MITCHELL LAKEMAN 23 41PTS
C Grade Nett Winner: N/A ## ##
Ladies Winner N/A ## ##
 
Slope – Men’s 124
Slope – Ladies 127
Ball Comp 34 pts (CB)
Pro Shop Sweep Winner GARY POSADAS – 41 pts(C/B)