FRIDAY COMP RESULTS

Date: – 03-FEBRUARY-2023
 
Event: – OPEN MEDLEY SINGLE STABLEFORD
    Handicap Score
Scratch Winner: N/A ## ##
Overall Nett Winner: GARY POSADAS 23 43PTS
Runner-Up Nett Winner: RICHARD SIRMAIS 9 42PTS
C Grade Nett Winner: N/A ## ##
Ladies Winner N/A ## ##
 
Slope – Men’s 124
Slope – Ladies 127
Ball Comp 34 pts (CB)
Pro Shop Sweep Winner GARY POSADAS – 43 pts

 

 

                                                      Friday Competition Results